Welkom

Welkom op de website van

de Sociëteit Tot Nut ende Vermaeck

De Sociëteit Tot Nut Nut ende Vermaeck uit Grave wil haar leden gelegenheid geven tot ontwikkeling, gezellig verkeer en gepaste ontspanning. Sinds de oprichting stelde de vereniging zich tot doel om het gezellig verkeer te bevorderen en de samenleving onder de leden te veraangenamen.

Meedenken en meedoen

In de soos worden een aantal wisselende activiteiten georganiseerd. Denk hierbij aan cultuur, literatuur, muziek, educatie of een culinaire avond. Maar ook een wandeling of fietstocht behoren tot de mogelijkheden, al dan niet in de vorm van een excursie. De naam Sociëteit Tot Nut Nut ende Vermaeck komt volledig tot zijn recht bij deze activiteiten: Een aantal is te benoemen als nuttig, bij andere activiteiten staat het vermaak voorop. De programmacommissie organiseert deze activiteiten. Zij stelt jaarlijks een afwisselend programma samen, waarbij de inbreng van leden zeer wordt gewaardeerd.

Bridgen op de sociëteit .

Op de sociëteit kunt u in onze prachtige bovenzaal drie keer per week bridgen.
U kunt lid worden van onze Bridgeclub en op dinsdagavond competitie spelen.
Op woensdagmiddag is er vrij bridgen. Alhoewel er geen competitie is, worden de scores wel ingevoerd in de bridge mate en is er aan het einde van de middag een uitslag.
De vrijdagmiddag is er open soosmiddag. U kunt dan bridgen met andere leden van de sociëteit.

Biljarten

In de Societeit kun je kunt vrij spelen en meedoen in een onderlinge competitie. Elk jaar is er in april een toernooi tussen de vier kernen, Wil je ook meedoen bij vrij spelen, onderlinge competitie, gemeentelijke competitie of het jaarlijkse toernooi? Meldt je aan! De biljart Voorzitter en al de andere biljarters zijn blij met je komst!

Fotografie

Bij Fotoclub de Soos is elke amateurfotograaf welkom en zijn er geen eisen voor wat betreft je technische kennis.
De fotoclub komt tweemaal per maand op maandagmiddag bijeen van 13.30 tot 16.00 uur.
Een derde maandagmiddag is een thema-middag.